Kontaktuppgifter

Arbetsgruppen Från vision till verkningsfullhet 2030!

För att koordinera fortsättningen på arbetet med visionen för musikutbildningen bildades arbetsgruppen Från vision till verkningsfullhet 2030! Den består av representanter för olika utbildningsstadier och strävar efter att stöda musikutbildningsfältet att skrida till åtgärder i fråga om visionens mål och åtgärdsförslag under visionens verksamhetsperiod.

Ordförande för arbetsgruppen:

Juha Järvinen

Rektor-VD, Åbo konservatorium
Ordförande, Finlands konservatorieförbund 
040 084 1948
juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi

Arbetsgruppen koordineras av:

Taija Lähdetie

Verksamhetsledare, Finlands konservatorieförbund
050 329 6009
info@konservatorioliitto.fi

Medlemmar

Kaisa Johansson

Ledningens sakkunniga, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi

Satu Klemi

Satu Klemi

Rektor, Esbo dans- och musikskola Estrada  Ordförande, Föreningen för musikinstitut MOY ry

Outi Lohi

Rektor, Oulu-opisto
1. vice ordförande, Medborgarinstitutens förbund KoL

Olli-Pekka Martikainen

Verksamhetsledare, Finlands musikläroinrättningars förbund

Annika Mylläri

Prefekt för musikutbildningen, Yrkeshögskolan Centria
Sektionen för musik, dans och scenkonst i ARENE:s utvecklingsgrupp för kulturbranschen

Eveliina Nikali

Universitetslärare, institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet (Turun yliopisto)

Suvi Saarikallio

Professor i musikpedagogik och docent i musikpsykologi, Jyväskylä universitet Ordförande, FiSME ry

Sanna Saarinen

Rektor, Musikinstitutet Juvenalia
Ordförande, Finlands musikläroinrättningars förbund
Styrelsemedlem, Finlands musikråd

Tuuli Talvitie

Vice dekan, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi