Yhteystiedot

Visiosta vaikuttavuuteen
2030! -työryhmä

Visiosta vaikuttavuuteen -työryhmä jatkaa Musiikkikoulutuksen visio 2030 -työtä ja vastaa visiota koskeviin tiedusteluihin. Työryhmä koostuu eri koulutusasteiden edustajista.

Työryhmän puheenjohtaja:

Juha Järvinen, puheenjohtaja

Rehtori-toimitusjohtaja, Turun konservatorio Puheenjohtaja, Suomen konservatorioliitto
040 084 1948
juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi

Työryhmän koordinaatio:

Taija Lähdetie

Toiminnanjohtaja, Suomen konservatorioliitto
puh. 0050 329 6009
info@musiikkikoulutuksenvisio.fi

Jäsenet:

Kaisa Johansson

Johdon asiantuntija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Satu Klemi

Satu Klemi

Rehtori, Espoon tanssi- ja musiikkikoulu Estrada
Puheenjohtaja, Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry

Outi Lohi

Rehtori, Oulu-opisto
1. varapuheenjohtaja,  Kansalaisopistojen Liitto KoL

Olli-Pekka Martikainen

Toiminnanjohtaja
Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Annika Mylläri

Musiikin koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu
ARENE:n kulttuurialan kehittämisryhmän musiikin, tanssin ja esittävien taiteiden jaosto

Eveliina Nikali

Yliopisto-opettaja, Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos

Suvi Saarikallio

Musiikkikasvatuksen professori ja musiikin psykologian dosentti, Jyväskylän yliopisto
Puheenjohtaja, FiSME ry

 

Sanna Saarinen

Rehtori, Musiikkiopisto Juvenalia  Puheenjohtaja, Suomen musiikkioppilaitosten liitto
Hallituksen jäsen, Suomen musiikkineuvosto

Tuuli Talvitie

Varadekaani
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia