Tietosuojaseloste

Musiikkikoulutuksen visio 2030 ylläpitää uutiskirjerekisteriä. Musiikkikoulutuksen visio 2030 noudattaa henkilötietojen osalta Suomen lakia pitäessään yllä henkilötietorekisteriä.

Tietosuojateloste 29.5.2023
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§      

Rekisterin pitäjä / y-tunnus

Musiikkikoulutuksen visio 2030 -jatkotyöryhmä Visiosta vaikuttavuuteen 2030. Visiotyön koordinaatiosta ja uutiskirjeen ylläpidosta vastaa Suomen konservatorioliitto,  y-tunnus: 0997495-2.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Visiotyön koordinaattori, info@musiikkikoulutuksenvisio.fi, puh. 050 329 6009                                  

Rekisterin nimi

Uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Uutiskirjerekisteriin voivat liittyä kaikki halukkaat. Rekisteri on tarkoitettu Musiikkikoulutuksen visio 2030 -toiminnasta viestimiseen uutiskirjeiden avulla. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet 

Sähköinen lomake verkkosivuilla, josta tiedot tallentuvat uutiskirjejärjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tiedot on tallennettu uutiskirjejärjestelmään, johon on pääsy vain järjestelmän ylläpitäjillä.

Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle.                                                          

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Aineistoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Rekisterien käyttöoikeudet ovat Musiikkikoulutuksen visio 2030 -työryhmän vastuuhenkilöihin. Ulkopuolisilla toimijoilla ei ole käyttöoikeuksia rekistereihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24.        

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle tai tiedot voi päivittää itse uutiskirjeessä olevan päivityslinkin kautta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Jokaisella rekisteröidyillä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, mikä tarkoittaa tiedotteiden tilauksen lakkauttamista. Tiedot voi poistaa tiedotteiden lopussa olevan tietojen poistumislinkin kautta.  

Tietojen säilytys

Jokaisen rekisteröidyn uutiskirjeen vastaanottajan tietoja säilytetään kunnes tilaaja lakkauttaa uutiskirjeen tilauksen tai annettu sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.