Pieni sävel,
suuri
vaikutus

Suomalaisen
musiikkikoulutuksen
visio 2030

Suomalainen musiikkikoulutus on pitkään ollut kansainvälisesti arvostettu menestystarina. Viime vuosikymmeninä yhteiskunta- ja koulutuspoliittiset rakenteelliset muutokset säästötavoitteineen ovat kuitenkin haastaneet myös musiikkialan koulutuksen. Samalla uudet odotukset koskevat yhä monipuolisempaa koulutustarjontaa sekä tutkimuksen osoittamien musiikin ja sen opiskelun hyvinvointivaikutusten toteutumista nykyistä laajemmin. Yhteisen kehittämisnäkemyksen muodostamiseksi luotiin tulevaisuusnäkymä, Suomalaisen musiikkikoulutuksen visio 2030.

Miten varmistamme, että Suomi on musiikin ihmemaa myös jatkossa?

Mistä visio syntyi?