Suomalaisen
musiikkikoulutuksen
visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio on alan yhdessä luoma vuoteen 2030 ulottuva musiikkikoulutusalan tulevaisuuskuva. Visiotyö toteutettiin laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä vuosien 2019-2020 aikana.

Visio jakautuu kolmeen pääteemaan ja 25 toimenpide-ehdotukseen, joiden kautta tavoitellaan yhteistä näkemystä koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Teemat ja toimenpiteet tarjoavat koulutusalan toimijoille työkaluja musiikkikoulutuksen rakenteiden kehittämiseen ja uudistamiseen niin, että vastaaminen yhteiskunnallisiin murroksiin ja muuttuviin tarpeisiin on mahdollista.

Vision kolme pääteemaa

1

Musiikkikoulutus vaikuttaa yhteiskunnassa

2

Yhteistyö ja jatkuva oppiminen kukoistavat musiikin koulutuksessa

3

Rakenteet ja resurssit mahdollistavat yhdenvertaisen musiikkikoulutuksen

25 toimenpide-ehdotusta

Pääteemoihin sisältyy yhteensä 25 konkreettista toimenpide-ehdotusta, joilla haluttuun tulevaisuuteen voidaan päästä.

Kokosimme vision yksiin kansiin

Vision tiivistelmä

Lue myös

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen Esittävien taiteiden ja Kuvataiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visiotyöt loppuvuodesta 2022. Tutustu kokonaisuuteen Taideyliopiston verkkosivuilla.