Visiotyön webinaari Kuopio

Visiotyöseminaari 6.11.2020 klo 10.00-13.00

Hyvää syksyä kaikki musiikkikoulutuksen visiotyöläiset ja siitä kiinnostuneet!

Elämme poikkeuksellista aikaa. Covid19 -pandemian loppua on edelleen vaikea ennustaa ja muiden alojen tavoin myös musiikkikoulutuksen toiminnan ylläpitäminen tässä tilanteessa on ollut haastavaa. Katseiden kääntäminen tulevaisuuteen voi välillä tuntua jopa hankalalta.

Meidän onkin hyvä muistaa, että juuri tästä syystä yhteisen tulevaisuuden vision luominen muuttuu entistä tärkeämmäksi.  Se, mihin suuntaan koulutusalamme kehittyy – miten teemme yhteistyötä, kuinka menemme eteenpäin muuttuneessa maailmassa ja miten yhdessä säilytämme ja toteutamme toiminnassamme meille tärkeät tavoitteet – on lopulta meistä itsestämme kiinni.

Suuret kiitokset kaikille jäljellä olevien seminaarien toteutuksen kyselyyn osallistuneille! Olemme vastaustenne perusteella päättäneet toteuttaa jäljellä olevat seminaarit verkossa. Seuraavaan visiotyöwebinaariin voi ilmoittautua alla.

Viedään visiotyö yhdessä maaliin!

Visiotyön ydinryhmän ja työtä koordinoivien tahojen puolesta,
Jouni Auramo
Musiikkikoulutuksen 2030-visiotyön ydinryhmän puheenjohtaja

Tervetuloa toiseksi viimeiseen visiotyöseminaariin

6.11.2020 klo 10.00-13.00

Ydinryhmä on muotoillut tähänastisen prosessin – seminaarien ja verkkotyöskentelyn materiaalien sekä muun yhteisen keskustelun – pohjalta ensimmäisen version musiikkikoulutuksen visiosta ja webinaarin työpajaosiossa pääset heti tuoreeltaan kommentoimaan sen sisältöä.

Ovatko painotukset oikeita? Voisiko sanoitusta vielä hieman terävöittää? Ovatko vision toteuttamiseksi hahmotellut toimenpiteet kohdillaan? Miten ja kenen toimesta työstön tulisi jatkua kohti konkretiaa?

Muun muassa näiden kysymysten kautta pureudumme visioon tarkemmin webinaarissa. Nyt jos koskaan kannattaa siis osallistua ja vaikuttaa suomalaisen musiikkikoulutuksen tulevaisuuteen!

Tervetuloa osallistumaan!

Ilmoittaudu tästä linkistä

Osallistumisohjeet
Työskentelemme Zoom-verkkoalustalla.

Ohjelma

10.00  Avaussanat/ Visiotyöryhmän puheenjohtaja Jouni Auramo
Kuopion ohjelman avaus: Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Musiikkikeskus, johtaja Katariina Kummala

Oppilaitokset Musiikkikeskuksessa/yhteistyö, koulutuspolku muskarista tohtoriksi
Taiteen perusopetus, musiikki ja tanssi/Kuopion konservatorio
Korkeakoulu, musiikki ja tanssi/Savonia ammattikorkeakoulu
Taideyliopisto, urkujensoitto ja kirkkomusiikki/Sibelius Akatemia, Kuopion yksikkö
                                         
Musiikkikoulutuksen alueellinen ulottuvuus

Päiväkoti- ja kouluyhteistyö, saavutettavuus
Työelämäyhteistyön eri ulottuvuudet

11.00 Tauko

11.15 Työryhmätyöskentelyn alustus

11.30 Työryhmät (45min)

12.15 Työryhmien purku (30min)

12.45  Päätösyhteenveto

13.00 Webinaari päättyy