Musiikkialan koulutuksen taloudellinen arvo yli 450 miljoonaa euroa

Musiikkikoulutuksen avaintoimijat ovat koonneet yhteen tiedot musiikkikoulutuksen taloudellisesta merkityksestä Suomessa. Mukaan on laskettu tietoja eri koulutusasteilta. Selvityksen mukaan musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2021 oli noin 456 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvioinnin pohjana käytettiin Musiikkikoulutuksen visio 2030 -työn myötä rakentunutta kokonaiskuvaa koulutuksen rakenteesta toimijoista. Tiedonkeruun toteutti Visiosta vaikuttavuuteen 2030 -työryhmä.

Vuoden 2021 luvut on koottu laajasti, ja musiikkikoulutuksen yhteenlaskettu arvo kyseiselle vuodelle oli selvityksen mukaan 455,7 miljoonaa euroa. Tilastoinnin aikajänteestä johtuen vuoden 2022 luvut eivät olleet kaikilta osin vielä selvillä. Tämänhetkinen arvio musiikkikoulutuksen kokonaisarvosta vuoden 2022 osalta on 454,7 miljoonaa euroa, mutta luku tulee tarkentumaan, kunhan uusia tietoja julkaistaan.

Musiikkialan koulutuksen arvossa on huomioitu seuraavat koulutusasteet:

  • Ammatillinen koulutus
  • Ammattikorkeakoulut
  • Korkeakoulut
  • Perusopetus ja lukio
  • Taiteen perusopetus
  • Vapaa sivistystyö
  • Musiikkikoulutuksen muu liiketoiminta

Laskelma on julkaistu osana Music Finlandin Musiikkialan talous Suomessa 2022 -raporttia. Raportin mukaan musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 1,25 miljardia euroa.

Laskelmat on julkaistu musiikkiala.fi-sivustolla: