Soitinkoteloita rivissä

Musiikkikoulutuksen keskeisiä tunnuslukuja

Musiikkikoulutuksen visio 2030 -kirjan artikkeli 8.12.2020

Musiikki taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen piirissä on yhdeksän taiteenalaa ja 120 000 oppilasta. Musiikin oppilaita on taiteen perusopetuksen piirissä noin 66 000. Tämä luku kattaa sekä musiikin yleisen että laajan oppimäärän oppilaat.

Musiikin taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten kokonaismäärä on 160.
 
Lähde: Opetushallitus

Musiikin ammatillinen ja korkeakoulutus

  • Musiikin ammatillisen koulutuksen opintoja suorittaa noin 1 400 opiskelijaa.
  • Musiikin toisen asteen opintoja tarjoavia ammattiopistoja ja konservatorioita on yhteensä 18.
  • Musiikin ammattikorkeakouluopintoja suorittaa noin 1 100 opiskelijaa.
  • Suomen 24 ammattikorkeakoulusta kahdeksan tarjoaa musiikin ammattikorkeakouluopintoja.
  • Musiikin yliopisto-opintoja suorittaa noin 1 800 opiskelijaa.
  • Suomen 13 yliopistosta kahdeksan tarjoaa musiikin yliopisto-opintoja.

Lähde: Opetushallitus

Musiikin harrastustoiminta

  • Suomessa toimii yli 10 000 kuoroa. Esimerkiksi Suomen Laulajain ja Soittajain Liittoon (Sulasol) kuuluu lähes 350 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 12 500.
  • Erilaisia musiikkialan yhdistyksiä on noin 1 140
  • Joka vuosi järjestetään kymmeniä musiikin kesäleirejä yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomen

Musiikki peruskoulussa

Jokainen lapsi saa peruskoulun aikana vähintään 300 tuntia musiikin opetusta.
Musiikin tuntimäärä on 3,5 prosenttia peruskoulun tuntimäärästä.