Musiikkikoulutuksen vision jalkauttamista jatkaa ViVa2030!-työryhmä

Musiikkikoulutuksen visio 2030 valmistui joulukuussa 2020 ja visioraportin toimenpide-ehdotuksia edistetään parhaillaan läpi Suomen.

Vision jalkauttamisen edistämistä jatkaa Visiosta valmiiksi 2030! -työryhmä (ViVa2030!), joka järjestää yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia vision teemoista, ylläpitää keskustelua ja edistää visioraportissa ehdotettuja toimenpiteitä musiikkikoulutuksen kentällä.

Tutustu ryhmän kokoonpanoon Yhteystiedot-sivulla.