Päättäjät ja taideoppilaat kohtasivat Luovuutta politiikkaan -viikolla

Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikko toi jälleen päättäjiä vierailuille taiteen perusopetuksen ja taidealan toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin.

Toista kertaa järjestetyssä valtakunnallisessa kampanjassa oli mukana 60 eri taiteenalojen oppilaitosta ja 143 vierailevaa poliitikkoa eri puolilta maata. Kampanjaa koordinoivat Taiteen peruopetusliitto ja Suomen konservatorioliitto.

Kampanjaviikon aikana päättäjät osallistuivat mm. tanssitunneille, kokeilivat eri instrumentteja, kuulivat sanataideoppilaiden tekstejä ja tutustuivat käsityön tekniikoihin. Viikolla tehtiin myös improvisaatioharjoituksia ja kokeiltiin jonglöörausta sekä animaation tekemistä. Samalla käytiin keskusteluja niin poliitikon työstä kuin taideharrastusten ja -opintojen merkityksestä lapsille ja nuorille. Moni päättäjä kertoi vaikuttuneensa oppilaiden osaamisesta ja innostuksesta sekä tinkimättömästä työstä, jota taideoppilaitoksissa tehdään. Esiin nousi tekemisen ilo, luovuuden ja mielikuvituksen käytön mukanaan tuoma innostus ja osaamisen taustalla oleva pitkäjänteinen harjoittelu.

Taiteen perusopetus ja taidealan ammatillinen koulutus kiinnostaa päättäjiä laajasti yli puoluerajojen. Vierailijoita oli kaikista eduskuntapuolueista ja osa päättäjistä ehti viikon aikana tutustumaan useampaankin oppilaitokseen. Erityisen ahkerasti oppilaitoksissa vierailivat kunnanvaltuutetut, ja myös valtuustojen puheenjohtajia oli liikkeellä useita. Kunnanhallitusten ja lautakuntien jäseniä ja puheenjohtajia, aluevaltuutettuja ja kansanedustajia oli vierailijoiden joukossa lukuisia. Myös kunnan- ja kaupunginjohtajia osallistui viikon ohjelmaan.

Helmikuun alussa 5.-11.2.2024 vietetyn kampanjaviikon tunnelmiin voi palata sosiaalisessa mediassa tunnisteiden #luovuuttapolitiikkaan ja #kreativitetipolitiken avulla. Osallistuneet oppilaitokset sekä vierailijat löytyvät Taiteen perusopetusliiton sivuilta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi
Toiminnanjohtaja Viivi Seirala, viivi.seirala@artsedu.fi