Suomen Musiikintekijät selvitti millaisia valmiuksia musiikintekijäkoulutus antaa kansainvälistymiseen

Suomalainen musiikintekijäkoulutus ei vielä anna riittäviä valmiuksia kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen, kertoo Suomen Musiikintekijöiden selvitys.

Suomen Musiikintekijöiden toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin, millaisia valmiuksia Suomessa saatavilla oleva musiikintekijäkoulutus antaa kansainvälistymiseen. Selvityksen toteutti erikoistutkija, FT, Riikka Hiltunen.

Kokonaisuudessa kartoitettiin biisiviennin parissa jo jalansijaa saaneiden suomalaistekijöiden koulutusta, urapolkuja ja ajatuksia siitä, mitä kansainvälistyminen vaatii. Selvityksen painopiste oli musiikin tekemisen ammatillisessa koulutuksessa (ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset) ja kansanopistojen ”biisintekemiseen” keskittyvissä linjoissa (vapaa sivistystyö). Lisäksi päivitettiin tilannetta musiikin luovan tuottamisen opetuksesta musiikin perusopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa.

Musiikintekijöiden selvitys nostaa esiin useita kehittämistarpeita, joita muuttuva musiikintekijyys tuo koulutuskentän pohdittavaksi.

Sekä koulumaailmassa että ammattiin johtavassa koulutuksessa suuri kysymys on se, miten musiikintekeminen ylipäätään ymmärretään ja miten hyvin pysytään ajan tasalla siinä tapahtuvissa muutoksissa. Hiltusen mukaan musiikkikasvatuksessa ja -koulutuksessa on suurta potentiaalia vaikuttaa siihen, että kansanvälisten menestyjien määrä kasvaisi edelleen.

”Lisää panostusta saavutettavuuteen, sensorit herkkinä alan muutoksille, kansainvälisen oppilaitosyhteistyön kasvattaminen ja runsaasti lisää yhteistyötä toimialan ja koulutuskentän välillä olisivat varmasti askelia oikeaan suuntaan”, tutkija summaa.

Tarkemmin selvityksen annista kertoo Suomen Musiikintekijöiden uutinen 2.10.2023:
Onko iPad soitin? Muuttuva musiikintekijyys on haaste koulutuskentälle

Tutustu selvitykseen:
Koulutuksesta kasvua biisivientiin! Musiikintekemisen opetuksen tarjonta, haasteet ja mahdollisuudet kansainvälistymisen näkökulmasta (pdf)