Tai­dey­li­opis­to isän­nöi kan­sain­vä­li­sen musiik­ki­kas­va­tus­jär­jes­tö ISME:n maa­il­man­kon­fe­rens­sia 2024

Vuoden 2024 teemana on ”Advocacy for Sustainability in Music Education”. Sen kautta konferenssi pyrkii lisäämään maailmanlaajuista ymmärrystä ja yhteistyötä musiikki- ja taidekasvattajien parissa ympäri maailmaa.

Musiikkikasvatuksen maailmanjärjestön ISME:n 36. konferenssi järjestetään Helsingissä 28.7.-2.8.2024. Konferenssi on mahdollisuus vahvistaa erilaisten verkostojen välisiä siteitä ja jakaa monipuolisesti ajatuksia musiikin ja taidekasvatuksen eri ulottuvuuksista sekä edistämään musiikin ja ylipäätään taidealojen merkitystä kaikenikäisten ihmisten elämissä. Konferenssi tarjoaa musiikkikasvatuksen tutkijoille, opettajille ja sidosryhmille kohtaamispaikan, jossa he voivat esittää kysymyksiä, visioida tulevaisuuden näkymiä ja solmia uusia kumppanuuksia, joiden avulla muuttaa maailmaa. Konferenssi avaa väyliä tutkia musiikkikasvatuksen moninaisia mahdollisuuksia edistää kestävyyttä.

Musiikkikasvatuksen visiot ja mahdollisuudet keskiöön

Musiikkikasvatuksella on ratkaisevan tärkeä rooli yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisessä. Viimeaikaisten epävarmuustekijöiden myötä on entistä tärkeämpää visioida, tutkia ja edistää musiikkikasvatuksen monipuolisia mahdollisuuksia lisätä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta sekä ekologista kestävyyttä.

Musiikkikasvatuksella voi olla oma merkittävä roolinsa siinä, kuinka maailmaa ohjataan kohti kestävää tulevaisuutta. Tapahtumajärjestäjänä Taideyliopisto uskoo, että musiikissa ja muissa taiteenlajeissa on valtavasti potentiaalia muuttaa maailmaa.  Tähän muutokseen tarvitaan kaikkien musiikki- ja taidekasvattajien panosta.

Ohjelmahaku on nyt käynnissä

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa tammikuussa 2024, ja ohjelmaehdotusten haku on jo auki ISME:n jäsenille. Ehdotuksia esitelmiksi, postereiksi, symposiumeiksi, työpajoiksi ja esityksiksi toivotaan kaikkialta maailmasta uransa eri vaiheissa olevilta tutkijoilta ja taiteentekijöiltä – myös maisteriopiskelijoilta ja ammattilaisuransa alkuvaiheissa olevilta.

Huomioithan, että hakijoilta edellytetään ISME-jäsenyyttä.

Tärkeitä päivämääriä

  • Ohjelmahaku: päättyy 2.10.2023, päätökset 31.1.2024 mennessä
  • Esityshaku: päättyy 15.9.2023, päätökset 15.10.2023 mennessä
  • Ohjelmahaku konferenssia edeltäviin seminaareihin: päättyy 1.11.2023, päätökset 28.2.2024 mennessä

Tutustu konferenssiin ja ohjelmahakuun