Ihminen soittaa pianoa

Tulevaisuusnäkymiä: nuorten visio musiikkikoulutuksesta 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 -kirjan artikkeli 8.12.2020

Oulun visioseminaarin yhteydessä lukiolaisilta pyydettiin vastauksia kolmeen kysymykseen koskien musiikin koulutuksen tulevaisuutta. Madetojan musiikkilukion 1. ja 2. luokan oppilaat keskustelivat aiheesta ja kertoivat seuraavaa:

Millaista on musiikin harrastaminen vuonna 2030?

Nuoret näkevät, että musiikkiteknologia kehittyy ja sen käyttö lisääntyy. Virtuaaliset opetustuokiot ja digitaalisuus yleistyvät. Nuorten mukaan uusia genrejä syntyy ja kehittyy, ja musiikin kuuntelu lisääntyy. Musiikin aktiivinen harrastaminen voi vähentyä, mutta oikeiden soitinten käyttö säilyy, ja yhteismusisoinnin merkitys kasvaa.

Mitä musiikin harrastaminen antaa nuorille verrattuna muihin harrastuksiin?

Nuorten mielestä musiikin harrastaminen kehittää yhteistyökykyä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Siinä opitaan kompromissien tekoa ja ryhmässä toimimista. Musiikkia harrastaessa opitaan ilmaisemaan tunteita. Musiikkiharrastus antaa esiintymiskokemusta ja kehittää luovuutta. Se lisää yleissivistystä ja kehittää aivoja. Musiikin harrastaminen tukee koordinaatiota ja vahvistaa keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Musiikissa saa toteuttaa itseään, ja siitä voi periaatteessa kuka tahansa tehdä itselleen ammatin.

Millaisia musiikin ammattilaisia ja mitä osaamista tarvitaan vuonna 2030?

Nuorten mielestä vuonna 2030 tarvitaan soiton- ja laulunopettajia, musiikkiteknologian taitajia sekä muusikoita. Opettajilta vaaditaan hyvin monipuolista osaamista musiikkiteknologian taidoista monipuoliseen genreosaamiseen.