Visiotyön prosessikuva

Visiotyön ydinryhmä 2019-2020

Musiikkikoulutuksen visio 2030 -prosessin työtä ohjasi kuuden henkilön ydinryhmä vuosina 2019-2020. Työryhmän puheenjohtajana toimi Jouni Auramo.

​Jouni Auramo on Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja.

​Hän on toiminut rehtorina Pielisen Karjalan ja Huittisten musiikkiopistoissa, festivaalien toiminnanjohtajana Lieksan Vaskiviikolla ja Tampereen Musiikkijuhlilla sekä pasunistina Oulun kaupunginorkesterissa. Auramo on johtanut nuorisopuhallinorkestereita Lieksassa, Säkylässä ja Tampereella. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri. Jouni toimii Musiikkikoulutuksen visio 2030 -työryhmässä puheenjohtajana.

Petri Home toimii Visio 2030 -työryhmässä fasilitoijana ja sparraajana.

​Koulutukseltan hän on filosofian maisteri (pääaineena musiikkitiede). Työurallaan Petri on toiminut erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja kehitystehtävissä mm. Yleisradiossa. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. tulevaisuustyö ja ennakointi, muutosjohtaminen ja erilaisten strategisten kehityshankkeiden edistäminen. Petri on kokenut fasilitaattori ja hän toiminut vetäjänä useissa tulevaisuus- ja visiotyöprojekteissa.

Terhi Murtoniemi on Vuosaaren musiikkikoulun apulaisrehtori sekä Sipoon musiikkikoulun rehtori.

​Koulutukseltaan hän on viulunsoitonopettaja, musiikin aineenopettaja sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja. Hän on toiminut viulunsoiton opettajana sekä musiikkileikkikoulun opettajana useissa musiikkioppilaitoksissa Jyvässeudulla ja pääkaupunkiseudulla. Hän on toiminut myös musiikin aineenopettajana. Lisäksi Murtoniemellä on kansainvälinen  Suzuki-viulunsoitonopettajan pätevyys ja hän on suorittanut lastentanssin erikoistumisopinnot.

Janne Murto on Pop & Jazz Konservatorion rehtori ja Suomen konservatorioliiton puheenjohtaja.

Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta pääaineinaan jazz-saksofoni ja klassinen huilu. Murto on aktiivinen toimija suomalaisella jazz-kentällä ja hän on toiminut muun muassa Freelancemuusikot ry:n puheenjohtajana sekä Gramexin ja Suomen Muusikkojen Liiton hallituksissa. Murto on myös ollut laatimassa suomalaisen jazz- ja rytmimusiikkikentän tulevaisuuden näkymiä pohtivaa Rytmimusiikki 2010 -visiota. Muusikkona Murto on soittanut mm. Uuden musiikin orkesterissa, Espoo Big Bandissa, Avanti! -orkesterissa ja omassa LäpiMurto-yhtyeessään.

Annika Mylläri toimii klassisen laulun lehtorina ja musiikin koulutusalapäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa, Kokkolassa.

Annika valmistui huilun soiton opettajaksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta v. 1992. Instrumentti on matkalla vaihtunut klassiseen lauluun ja taiteellisen toiminnan lisäksi työtehtäviin on kuulunut toiminnanjohtajuus Kokkolan oopperayhdistyksessä, toimitusjohtajuus Pietarsaaren Schauman-salissa sekä klassisen laulun opettajuus yrkeshögskolan Noviassa.

Suvi Saarikallio on musiikkikasvatuksen professori ja musiikin psykologian dosentti.

​Saarikallio työskentelee Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella ja toimii laitoksen tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavana varajohtajana. Taustaltaan Saarikallio on musiikin aineenopettaja, ja tutkimustyössään hän tarkastelee musiikkia erityisesti tunteina ja osana nuoruusiän psykososiaalista kehitystä. Saarikallio on julkaissut laajasti musiikinpsykologian, musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen kansainvälisissä lehdissä ja ollut toimittamassa mm. kirjoja Handbook of Music, Adolescents and Wellbeing ja Musiikkipsykologia.

Visiotyön koodinaatio

Johdon asiantuntija Kaisa Johansson, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia