ViVa2030! Saavutettavuus ja digitaalisuus tulevaisuuden musiikin opetuksessa

Tervetuloa ensimmäiseen Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -seminaariin.

Musiikkikoulutuksen visio 2030 -webinaari 25.8.2022 klo 9.00-12.00, Zoom

 

Musiikkikoulutuksen kentän yhdessä rakentama tulevaisuuskuva, Musiikkikoulutuksen visio 2030, julkaistiin joulukuussa 2020 ja nyt suuntaamme katseemme vision teemojen jalkauttamiseen.

Webinaarissa tarkastellaan vision toimeenpanon tilannetta sekä pureudutaan alan moninaisuuden haasteisiin ja kehittämiskohteisiin kahden pääteeman – saavutettavuuden ja digitaalisuuden – kautta. Aiheet valikoituivat keväällä 2022 musiikkikoulutuksen kentälle toteutetun kyselyn tuloksena.

Aamupäivän aikana tarkastellaan musiikkikoulutuksen kentän ja sen pedagogiikan kehittymistä musiikin maailman muuttuessa. Tulevaisuudessa kohtaamme entistä enemmän digitaalisuuden, diversiteetin, saavutettavuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen mukanaan tuomia muutospaineita musiikkikoulutuksen eri tasoilla.

Teemasta kuullaan sekä asiantuntijapuheenvuoroja että esimerkkitapauksia. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan ovat tervetulleita niin opettajat, oppilaitosten muu henkilökunta kuin johdon edustajat. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on myös mahdollista katsoa myöhemmin. Tietoa webinaarista saa jakaa vapaasti eteenpäin kaikille kiinnostuneille.

Kohderyhmä: Varhaisiän musiikkikasvatus, taiteen perusopetus, peruskoulu, ammatillinen koulutus, lukio, ammattikorkeakoulu, korkeakoulu, vapaa sivistystyö, järjestöt, muut toimijat.
 
Lisätietoja: ViVa2030!-työryhmä, info@konservatorioliitto.fi

Ohjelma

25.8.2022 klo 9.00-12.00, Zoom

9.00  Webinaarin avaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys 
Johtaja Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Musiikkikoulutuksen visio 2030 ja vision jatkotyön tavoitteet 
Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -työryhmän puheenjohtaja, rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen, Turun
konservatorio

9.20 Saavutettavuuden lisääminen tulevaisuuden musiikin opetuksessa 

Musiikkikasvatuksen demokratia ja oppilaiden tasa-arvo
Toiminnanjohtaja Minja Koskela, Suomen musiikkioppilaitosten liitto / Sibelius-Akatemia (ArtsEqual-hanke) 

Musiikilla osallisuutta peruskouluun
FT, yliopistonopettaja Sanna Salminen, Jyväskylän yliopisto

Kommentti: Saavutettavuusopas oppilaitosten työn tukena 
Koordinaattori Maarit Mäkinen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Case: Varissuon Iloiset Puhaltajat -koululaisorkesteri yhteisöllisyyttä rakentamassa 
Musiikinopettaja Susanna Mäkinen, Turun normaalikoulu

Case: Tempo-orkesteri-toiminnan vakiintuminen yhteistyössä kunnan ja Harrastamisen Suomen mallin
kanssa 

Rehtori Monna Relander, Vantaan musiikkiopisto

10.30 Tauko

10.40 Digitaalisuus osana musiikin opetuksen arkea

Verkko-opetuksen lisääntymisen mukanaan tuomat muutokset opettajan työssä 
Verkko-opetuksen koulutussuunnittelija Matti Suvela, Pop & Jazz Konservatorio

Pelillistämisen keinot musiikinopetuksen jokapäiväisissä käytännöissä
MuT, pedagoginen johtaja Inga Rikandi, MusicUs Digi

Case: Muse-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet musiikin etäopetukselle
Tutkintovastaava Sami Sallinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Case: Matalan kynnyksen menetelmiä musiikin tekemiseen opettajan työssä
Lehtori Matti Ruippo, Tampereen ammattikorkeakoulu

Webinaarin esitysmateriaalit

Webinaarin materiaalit

Saavutettavuusopas oppilaitosten työn tukena: Saavutettavuus opas I Accessibility guide